Výzva CityChangers Kroměříž

Náš spolek Kolem KM se připojuje k celonárodní iniciativě CityChangers. Jedná se o platformu občanů, kterou tvoří aktivní lidé v místních komunitách. Spojovacím článkem je řešení dopravy a mobility. Sdružuje občany, kteří chtějí přispět ke změnám.

My chceme iniciativu modifikovat na kroměřížské poměry. Připojte se taky, ať je nás více.

Výzva CityChangers Kroměříž má motivovat zastupitelstvo města, aby přišlo s konkrétním finančním plánem podpory cyklistické dopravy vycházející ze schváleného Plánu udržitelné městské mobility města Kroměříž.Co nás vede k výzvě?

Městská mobilita se vždy týkala, týká a bude týkat každého z nás. Všichni budeme i nadále využívat dopravní infrastrukturu, cestovat různými dopravními prostředky, vnímat design veřejného prostoru, přizpůsobovat životní prostředí tomu, jak se pohybujeme. Každý z nás bude i nadále klást na mobilitu jiné nároky podle svých individuálních potřeb, což často vede k obtížně řešitelným, až nebezpečným situacím.

A tady je šance na změnu. Všichni tušíme, že nás čeká hospodářská recese a stát i my, jeho občané, budeme muset šetřit. I v této situaci však musí městská mobilita fungovat. V nových podmínkách bude ještě víc nutné plánovat rozumně, úsporně, bez zbytečně drahých dopravních investic.  Je čas na podporu cyklistické dopravy.

Co víme?

  • Vláda ČR dne 27. 7. 2020 na svém zasedání schválila rozdělení peněz z prvního balíčku pomoci Evropské unie na zmírnění dopadů koronaviru, kde se počítá i se dvěma miliardami na rozvoj cyklistické dopravy.
  • Město Kroměříž má zpracován Plán udržitelné městské mobility.
  • Finance tedy máme, plán máme, jen nám možná chybí odvaha návrhy realizovat.
  • Nejsme v tom sami.  S iniciativou CityChangers přišel spolek Partnerství pro městskou mobilitu a tímto způsobem nyní mobilizuje celou republiku. Iniciativa bude představena dne 16. 9. 2020 v Senátu ČR a naše město a vaše podpisy se mohou připojit.


Buďme tedy přitom!

Výzva se podepisuje přímo na webovém portále spolku Partnerství pro městskou mobilitu.

Text národní výzvy si můžete přečíst také zde.