PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KROMĚŘÍŽ

Město Kroměříž si nechalo zpracovat tzv. PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA KROMĚŘÍŽ.
Všechny podstatné informace se dočtete zde: http://mobilita-kromeriz.cz/.

Ale ať nemusíte hledat. Stáhli jsme pro vás návrhovou a strategickou část a z ní jsme jsme ještě pro vás vytáhli dvě tabulky o podpoře cyklistické dopravy.

Kdybyste potřebovali vědět:

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob ve městě za účelem zlepšování kvality života. Jedná se o návrh dopravní politiky města, jehož výsledkem je seznam opatření naplňující vize a strategické cíle plánu.

Cílem bylo vytvoření plánu zabývající se mobilitou, jež ovlivňuje celé město, jeho atmosféru, prostor i přitažlivost a směřuje na rozvoj jeho území. Síla strategického dokumentu tkví v jeho systematičnosti, pečlivé analýze situace, objektivním stanovení cílů a přípravě provázaných opatření na základě společné vize. Zásadní bylo jeho projednávání s odbornou i laickou veřejností, podnikatelskou sférou a dalšími subjekty včetně dotčených odborů magistrátu dle zpracované komunikační strategie. Pokud si pamatujeme dobře, tak v rámci diskuse s občany v dubnu 2019 bylo prioritou řešit cyklistickou dopravu a suchu.

Cílem plánu by mělo být zajistit zlepšení kvality života formou opatření spočívajících ve změně nabídky dopravních možností, která umožní lepší přístup do práce, ke klíčovým destinacím a službám udržitelným způsobem. Opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž

Navrhova-cast-PUMM_Kromeriz.pdf (3.5 MB)
Strategická-část-Kroměříž.pdf (2.2 MB)