Je krásné a chvályhodné hovořit o podpoře aktivní mobility a ochraně životního prostředí. Ale vysvětlete nám tedy, proč rodiče musí vozit svoje děti autem do škol, na trénink, proč tak často používá termín "mama taxi"? No možná proto, že pokud se schvalují nějaké projekty, tak mnozí dopravní experti a policie má jiné argmenty - musíme zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu, neboli nikdy nic neuděláme proto, aniž bychom omezili provoz aut.


Naše pojetí bezpečnosti se jiné. Chceme vytvořit našim dětem, ženám, seniorům a lidem s omezenou pohyblivostí takové podmínky, aby se cítili bezpečně. Rodiče by pak už třeba pustili své děti sami, třeba ...

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4