KOMUNIKACE

Babo raď! Jak máme komunikovat o udržitelné mobilitě, když dost lidí netuší, co to je? 


Víme, že základem komunikace je uplatňovat principy PARTICIPACE,

Participace je pak zjednodušeně realizována na ose zastupitel – úředník – ambasador.

U nás je priincip partcipace uplatňován prostřednictvím programu Zdravé město Kroměříž. Máme nápady, jak díky němu můžeme říci svůj názor.

Pomůžete nám v tom?


PARTICIPACE z našeho úhlu pohledu.