Bude se zklidňovat ulice 1. máje, ulice Tovačovského apod.?


Taky jste si někdy říkali,

že ta ulice je zbytečně široká,

že by se mohla zúžit a 

ušetřený prostor využít pro něco

jiného?Inspirativní čtení závěrem.

Nejde jen o cyklistické pruhy, ale také vyhrazené pruhy pro BUS a TAXI a dokonce i Jízdní pruhy pro auta s víc než jedním cestujícím (HOV) – Pruhy jsou určené pro vozy s řidičem a alespoň jedním spolucestujícím (nekdy alespoň dvěma) a pro autobusy.

Co se stane, když stavíme nové silnice? Výstavba nových silnic má poměrně jasné a jednoduché cíle, zajistit přístup do míst, která jsou pro motorovou dopravu nedostupná, snížit objem dopravy v jedné oblasti jejím přesunutím do jiné oblasti nebo zvýšit kapacitu silniční sítě. Automaticky by měl být omezen vjezd osobní automobilové dopravy na vybraných ulicích.