Už jste jeli s nějakým ekologicky čistým vozidlem?
Uvažujete, že si koupíte?
Víte, že časem to bude asi nutnost? Jak na to reaguje plán?

Zajímejte se o aktuální dění kolem ekologicky čistých vozidel.Více na Akademii městské mobility - zde.


Inspirativní čtení závěrem

Podpora vozidel s nízkými emisemi uhlíku – Podpora nízkoemisních motorových vozidel

Ekologičtější vozidla a alternativní paliva – Snižování emisí znečišťujících látek z dopravy

Ekologické řízení vozidel – Řízení, při kterém dochází k minimální spotřebě paliva, a tedy vylučování nižší hladiny emisí skleníkových plynů a nízké nehodovosti. Kampaně, semináře, workshopy a školení zaměřené na změnu chování řidičů ve prospěch energetické účinnosti a bezpečnosti dopravního provozu.

Vozidla s pohonem na elektrickou baterii a palivové články

  • Elektromobily s přiděleným místem na nejbližším parkovacím prostoru – Vhodné pro průmyslové oblasti nebo centra měst.
  • Nabíjecí stanice pro elektromobily